ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE - JONY

NAZWA NR KAT. OPAKOWANIE METODA
FOSFOR
Odczynnik płynny 1 składnikowy
F6516-100 1 x 100 ml Kolorymetryczna, Fosfomolibdenian MSDS
MAGNEZ XB
Odczynnik płynny 1 składnikowy
M6529-100 1 x 100 ml Kolorymetryczna, Błękit Ksylidylowy MSDS
MAGNEZ XB
Odczynnik płynny 1 składnikowy
M6530-100 1 x 40 ml Kolorymetryczna, Błękit Ksylidylowy
(dedykowany do analizatorów Mindray BS)
WAPŃ ARSENAZO III
Odczynnik płynny 1 składnikowy
W6504-100 1 x 100 ml Kolorymetryczna, Arsenazo III MSDS
TIBC
odczynnik płynny + proszek
5035.1 3 x 20 ml odczynnik strącający
ŻELAZO
Odczynnik płynny 1 składnikowy
Z6605-100 1 x 100 ml Kolorymetryczna, Chromazurol MSDS
ŻELAZO
Odczynnik płynny 2 składnikowy
7-458 3 x 34ml
+ 2 x 11ml
Kolorymetryczna, Ferrozyna