alpha diagnostics
Doświadczenie, któremu możesz zaufać

Analizatory Automatyczne

FUS-1000/2000/3000plus
fus

AUTOMATYCZA ANALIZA MOCZU

hybrydowy system do kompleksowej analizy moczu

  • Analizator do oznaczania parametrów fizykochemicznych moczu metodą reflektancji i fotometrii, zintegrowany z analizatorem do oceny elementów morfotycznych moczu w oparciu o zaawansowaną cytometrię przepływową
  • Wydajność aparatów: 60-120 ozn./godz.
  • Automatyczne oznaczanie do 18 parametrów fizykochemicznych moczu - bilirubina, urobilinogen, ketony, glukoza, białko, krew, leukocyty, pH, azotyny, SG, VC(o), MAlb(o), Crea(o), Ca(o), barwa, przejrzystość, ciężar właściwy, przewodnictwo
  • Automatyczne pipetowanie moczu bezpośrednio na poszczególne pola paska testowego i do wykonania osadu
  • Automatyczny podajnik próbek z możliwością ciągłego ich dostawiania
  • Technika pomiaru oparta na cyfrowej analizie obrazu mikroskopowego, bez wirowania próbki moczu na pokładzie analizatora
  • System optyczny Po widmowym filtrze, 8 synchronicznych detekcji długości fali: 340, 405, 450, 505, 546, 600, 630, 850nm
  • Automatyczne, ilościowe oznaczanie 12-25 parametrów morfotycznych
pdfFUS-1000 pdfFUS-2000 pdfFUS-3000PLUS pdfAnalizatory FUS- Specyfikacja pdfAnalizatory FUS wwwDIRUI - strona producenta