alpha diagnostics
Doświadczenie, któremu możesz zaufać

SERWIS

Inżynierowie serwisu rozmieszczeni są w całym kraju, co skraca czas interwencji serwisowej

Serwis centralny
ul. Taśmowa 1
02-677 Warszawa
Kierownik serwisu:
Łukasz Dąbrowski
Inżynier serwisu:
Krzysztof Sowiak
Inżynier serwisu:
Paweł Kurzawa
Inżynier serwisu:
Krzysztof Włodek

Świadczymy autoryzowany przez producentów serwis analizatorów i innych oferowanych urządzeń.
Nasi serwisanci przechodzą regularne szkolenia u producentów.