PASKI MOCZOWE

Paski moczowe i akcesoria do czytnika SH-500
NR KAT OPIS
1508251020 URS-10HII (Glu, Prot, Ket, pH, Blood, Nitr, Urobil, Bil, SG, Leu)
1508251042 URS-14H (Glu, Prot, Ket, pH, Blood, Nitr, Urobil, Bil, SG, Leu, Vit.C, Alb, Crea, Ca)
URI-MK I Mocz kontrolny negatywny I (1x8mL)
URI-MK II Mocz kontrolny pozytywny II (1x8mL)
Paski moczowe i akcesoria do czytnika R-700
NR KAT OPIS
2004 ComboStik 10M (CP, Blood, Bil, Urobil, Ket, Glu, Prot, Nitr, Leu, pH, SG)
2904 ComboStik 11M (CP, Blood, Bil, Urobil, Ket, Glu, Prot, Nitr, Leu, pH, SG, Vit.C)
2233 ComboStik 2MAC (CP, MAlb, Crea)
2B14 ComboStik 12MAC (CP, Blood, Bil, Urobil, Ket, Glu, Prot, Nitr, Leu, pH, SG, MAlb, Crea)
URI-MK I Mocz kontrolny negatywny I (1x8mL)
URI-MK II Mocz kontrolny pozytywny II (1x8mL)
Paski moczowe i akcesoria do czytnika SD
U120 i U720
NR KAT OPIS
10UK10 Glukoza, Ketony, pH, Białko, Krew Azotyny, Bilirubina, Urobilinogen, Ciężar Wł., Leukocyty
11UC11 Mocz kontrolny zestaw: kontrola 1x25szt. pozytywna, 1x25szt. negatywna
Papier termiczny do czytnika